Tuemme yhteiskunnan varautumista

Tunnetko sidosryhmäsi?

8.2.2021

Sidosryhmillä on valtava merkitys verkottuneessa maailmassamme. Oikeat verkostot ovat arvokkaita uuden projektin käynnistämisessä, jotta tarvittava tieto ja osaaminen saadaan valjastettua käyttöön heti ensimetreiltä lähtien.

Sidosryhmäkartoituksen tekeminen onkin hyvä hetki pohtia organisaation toimintaa ja tavoitteita myös pidemmällä aikavälillä, sillä pitkäaikaiset kumppanuudet tuottavat usein parhaimman lopputuloksen.

Mikä merkitys sidosryhmillä ja sidosryhmäkartoituksella on?

Sidosryhmät ovat osa jokaisen organisaation arkea. Sidosryhmät nähdään tahoina, jotka vaikuttavat jotenkin organisaation toimintaan, tai joiden toimintaan organisaatio tai sen jäsenet omalla toiminnallaan vaikuttavat. Sidosryhmät ovat siis tietynlaisessa vuorovaikutussuhteessa organisaatioosi.

Sidosryhmäkartoitus on hyödyllinen tapa hahmottaa verkostoja ja tahoja, joiden kanssa organisaatio työskentelee. Sen avulla pystytään ymmärtämään organisaation tarpeita, myyntiä ja kehittämistyön suuntia. Sidosryhmäkartoitus kertoo myös kenelle viestintää kannattaa kohdistaa ja kuinka usein.

Uusi hanke eteenpäin sidosryhmäkartoituksen siivittämänä

On yhtä tärkeää tiedostaa alkavan hankkeen tavoitteet kuin keinot tavoitteiden saavuttamista varten. Osuvimpien sidosryhmien ymmärtämisen kautta organisaatiosi saa uuden hankkeen käynnistettyä vauhdikkaasti, kun oikeat verkostot ovat tiedossa jo hankkeen aloituspalaverissa.

Sidosryhmäkartoitus rajaa potentiaaliset kumppanit ja muut hankkeen kannalta tärkeät tahot niin, että ensimmäiset kontaktoinnit osuvat suurella todennäköisyydellä maaliin. Myös potentiaalisten hankekumppanien etsintä on helpompi aloittaa, kun sidosryhmiä on puntaroitu jo etukäteen. Sidosryhmät voivat myös toimia hankkeen tukijoina tai avustaa tavoitteiden asettamisessa, vaikka heistä ei varsinaisia kumppaneita tulisikaan.

Parhaimmassa tapauksessa hyvän pohjatyön jälkeen löytää kumppanin, joka työskentelee organisaatiosi kanssa vielä vuosia. Näistä arvokkaista sidosryhmän jäsenistä voi kehkeytyä jopa strategisia kumppaneita, joiden kanssa työskentely palkitsee molempia osapuolia monin eri tavoin.

Miten löydän osuvat sidosryhmät hankettani varten?

Tiedämme, että sidosryhmätyön aloittaminen on joskus haasteellista. Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme sidosryhmiin liittyvissä pohdinnoissa vaikka arvioinnin keinoin!

Teksti: Johanna Dietrich 

Copyright © 2023 Kokonat Oy