Tuemme yhteiskunnan varautumista
Benchmarking

Benchmarking-menetelmä kerää muiden opit yhteen

Benchmarking on oiva menetelmä silloin, kun halutaan oppia parhaita käytäntöjä muilta samassa tilanteessa olleilta organisaatioilta. Hyödynnämme menetelmää uusien toimintatapojen kartoittamisessa ja kehittämisprojekteissa. Parhaat opit ja käytänteet oman toimialan sisältä kannattaa hyödyntää, sillä muut ovat todennäköisesti joskus painineet samojen haasteiden kanssa.

Milloin benchmarking-menetelmää kannattaa hyödyntää? 

 • haluat kartoittaa parhaita käytäntöjä muilta
 • olet kiinnostunut kuulemaan, millaisia oppeja muut organisaatiot hyödyntävät kehittämisessä
 • haluat oppia kehityksen kohteena olevasta asiasta lisää
 • koet vaativan kehitystehtävän tarvitsevan syvällistä taustoitusta
 • kaipaat uusia ideoita omaan työhösi

Referenssejämme

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Benchmarking soveltuu moneen

Benchmarking soveltuu käytettäväksi arvioinneissa ja selvityksissä esimerkiksi taustoittavana alkukartoituksena. Samaa menetelmää voi hyödyntää myös sidosryhmäanalyysin tekoon, hankkeiden ja projektien kehittämiseen ja uusien innovaatioiden ideointiin. 

Benchmark – vertailun vaiheet

 • Tarkennetaan projektin tavoitteet
 • Rajataan halutut vertailukohteet ja aineisto
 • Tehdään vertailu ja analysoidaan aineisto
 • Kootaan suositukset asiakkaan kehittämistyön tueksi
 • Tiivistetään tulokset raporttiin tai dioille
 • Käydään kokonaisuus läpi yhdessä asiakkaan kanssa

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Toimisiko benchmarking osana kehitysprojektianne? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Copyright © 2023 Kokonat Oy