Tuemme yhteiskunnan varautumista
Selvitykset

Selvitystyön turvin tulevaisuutta kohti 

Selvitystyön avulla ratkaiset organisaatiosi kehittämishaasteet tutkittuun tietoon perustuen. Selvityksen pohjalta organisaatiosi saa konkreettiset suuntaviivat tulevaan ja selviä näkemyksiä päätöksenteon tueksi. 

Selvitysten tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään: 

  • sidosryhmien tarpeita 
  • toimintaympäristön muutosta 
  • tulevaisuuden skenaarioita 

Millaisissa tilanteissa selvitystyö on hyödyllinen toteuttaa? 

Selvitykset soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa asiakas toivoo saavansa objektiivista tietoa tulevien päätösten tueksi. Kyseessä voi olla eri organisaatioista koostuvan verkoston kehittäminen, tarve laajentaa tai supistaa organisaation toimintaa tai tarve tarkastella uuden ilmiön aiheuttamia muutoksia tietyllä toimialalla. 

Selvityksen laajuudesta riippuen hyödynnämme työssämme haastatteluita, kyselyä tai dokumenttianalyysiä kattavan taustatiedon keräämisessä. Kahden tai useamman tiedonkeruumenetelmän hyödyntäminen antaa hyvät mahdollisuudet rakentaa asiakkaalle perusteelliset argumentit tulevaisuuden päätöksiä varten. 

Referenssejämme

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Esteettömät taksit -selvitys

Selvitys, jossa kartoitettiin Suomessa käytössä olevien esteettömien taksien ajoneuvokantaa ja ominaisuuksia.

Olisiko organisaatiossanne aika tarttua tuumasta toimeen? 

Toteutamme selvitykset, sidosryhmäanalyysit ja ennakointityöt laadukkaasti asiakasta kuunnellen. Meillä on taito tehdä selkeitä johtopäätöksiä ja ytimekkäitä suosituksia organisaatiosi kehittämiseksi. Soita meille, niin rakennetaan toimiva selvityskokonaisuus organisaatiosi tarpeisiin! 

Copyright © 2023 Kokonat Oy