Strategista suunnittelua ja luovaa viestintää

Mikä ihmeen Kokonat?

Olemme strategisen suunnittelun ja luovan viestinnän toimisto tavoitteenamme tehdä Pohjoismaista reippaasti luovempia. Pohjoismaisen hallinnon asiantuntijoina olemme oiva kumppani sinulle, joka on valmis ottamaan askeleen kohti uutta.

Valmisteletko kehittämishanketta, mutta tarvitset lisätietoja päätöksenteon tueksi? Vai onko tavoitteenasi uudistaa totuttuja viestinnän tapoja ja kaipaat avuksesi kumppania? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Palvelumme

Asset

Strateginen suunnittelu

Organisaatioiden pitää tunnistaa, missä ne ovat nyt ja mihin suuntaan ne haluavat tulevaisuudessa kulkea. Strategisen suunnittelun palvelumme on luotu juuri näitä tilanteita varten, asiakkaidemme tueksi.

Toteutamme huolellisesti laadulliset selvitykset esimerkiksi suunnitteilla oleville hankkeille.

Selvitysten ja hankearviointien avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi ja luodaan suuntaviivoja tulevaan. Tuemme asiakkaiden päätöksentekoa selkeillä johtopäätöksillä ja ytimekkäillä suosituksilla.

Organisaation tulevaisuutta tukemaan tuotetaan analysoitua tietoa, lisätään tilannetietoisuutta nykytilasta ja ohjataan toimimaan tulevaisuuden haasteet huomioiden.

Asset

Luova viestintä

Projektit ja kehityshankkeet luonnistuvat parhaiten avoimen ja reippaan viestinnän siivittämänä.

Hankeviestinnän palvelumme tukevat erityisesti strategisen suunnittelun projekteja.  Nerokas ja erinomaisesti valmisteltu viestintä sujuvoittaa hankkeen etenemistä kohti onnistunutta lopputulosta.

Parhaat policy brief -artikkelit ovat ytimekkäitä ja tiiviitä. Toteutamme artikkelit perustuen tuoreimpaan tutkimustietoon tai esimerkiksi asiakkaan omiin tutkimusraportteihin.

Kiinnostuitko? Soita tai laita viestiä niin jutellaan lisää!

Referenssit

PTY
HVK
Kielilähettiläät
Tampere
SPEK

Kokonat Oy toteutti tammi-toukokuussa 2020 Päivittäistavarakauppa ry:n vetämälle kauppa- ja jakelupoolille ja Huoltovarmuuskeskukselle poolin toiminnan kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvityksen aikana Kokonat haastatteli yhteensä 50 elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon edustajaa, raportoi tulokset kattavasti ja teki aineistosta johtopäätöksiä. Kokonat teki kaiken toimeksiannon mukaisesti, ajallaan ja ammattitaitoisesti – toteutusajankohtaan osuneesta koronakriisistä huolimatta. Kauppa- ja jakelupooli voi suositella Kokonat Oy:tä kumppaniksi vaativiinkin selvityksiin.

Lauri Kulonen, Valmiuspäällikkö
Päivittäistavarakauppa ry

Kokonat tuotti Huoltovarmuuskeskukselle esiselvityksen, joka toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Esiselvityksellä kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen kentällä tehtävän poikkihallinnollisen yhteistyön nykytilasta, kehittämistarpeista sekä Huoltovarmuuskeskuksen suunnitteluvaiheessa olleesta Alue 2030 -ohjelmasta.

Esiselvitysraporttiin on haastatteluaineiston analyysin lisäksi koottu suosituksia alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseksi. Raportti tuotti meille hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja avoimesti koko projektin ajan.

Huoltovarmuuskeskus

Kokonat teki meille Euroopan Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä hallintotieteellisiä ja narratiivisiä analyysejä erinomaisen johdonmukaisesti jäsennellen ja reduktiivisen tehokkaasti raportoiden, to the point!

Heidän työskentelynsä oli briiffin jälkeen itsenäistä ja proaktiivista ja he pitivät myös aikataulut millilleen. Kokemus oli erittäin miellyttävä, loppuesitys tiimillemme syväluotaava ja samalla tulevaisuuteen katsova – he osasivat asettaa sanansa asiakkaan ”tahdon tietää lisää” -tahtotilan ennakoiden siten, että seuraavien askelien ottaminen heidän kanssaan on vain ajan kysymys.

Juha Hemanus, Luova johtaja
Tampereen kaupunki

Kokonat päivitti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle neljä opasta, jotka oli tuotettu hankkeessa vuonna 2015 vapaaehtoisten toiminnasta öljyntorjunnassa. Heillä oli selkeä suunnitelma ja idea, miten suorittaa tehtävänsä. Heidän työskentelytapansa oli ammattimaista ja avointa, mikä mahdollisti sen, että tilaaja pystyi seuraamaan työn etenemistä ja laatua. Voin suositella Kokonatia erittäin lämpimästi.

Tuula Kekki, Tutkimuspäällikkö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Katrin ja Johannan kanssa oli todella helppoa ja mukavaa työskennellä. Arvostin erityisesti heidän viestintää: kokoajan oli olo, että tiedän missä mennään ja miten arviointi etenee. Katri ja Johanna paneutuivat projektiimme huolellisesti ja ymmärsivät sen tavoitteet ja merkityksen. Voin suositella Katria ja Johannaa kaikille, jotka arvostavat arviointiprosessissa hyvää asiakaspalvelua ja laatua. Minuun voi myös olla yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää kokemuksistani Kokonat Oy:n kanssa.

Jaan Siitonen, projektijohtaja Kielilähettiläät

Tiimi

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!