Tuemme yhteiskunnan varautumista
Kyselytutkimukset

Kyselytutkimuksilla tavoitat laajan toimijajoukon

Käytämme kyselytutkimuksia tiedonkeruuseen esimerkiksi selvitysten ja arviointien yhteydessä. Kyselymme toteutetaan verkkokyselyinä, joiden avulla on helppoa tavoittaa laaja joukko ihmisiä.

Milloin kannattaa toteuttaa verkkokysely? 

  • Keräät palautetta
  • Kartoitat mielipiteitä tai käsityksiä isolta vastaajajoukolta
  • Haluat ymmärtää trendejä 
  • Vertailet eri toimijaryhmiä keskenään
  • Et tunne kaikkia vastaajia ja haluat tavoittaa uusia aiheesta kiinnostuneita ihmisiä

Tärkeä ominaisuus on myös se, millaisia kysymyksiä projektissasi tullaan kysymään. Mikäli kysymykset ovat sellaisia, joihin ei tarvita avoimia vastauksia, on verkkokysely todennäköisesti oiva valinta. Avoimet kysymykset tekevät kyselyyn vastaamisesta työläämpää, minkä lisäksi tulosten käsittely vaikeutuu. 

Hyvän kyselytutkimuksen tunnusmerkit

Hyvän vastausprosentin varmistamiseksi on tärkeää, että kyselyn laatimiseen on panostettu. Tärkeää on kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

Kysymysten määrä
Älä tee kyselystä liian pitkää. On tärkeää määritellä tarkkaan, mitä oikeasti halutaan tietää ja mitkä kysymykset ovat välttämättömiä.

Kysymystyypit
Valitse parhaiten tavoitteitasi tukevat tavat kysyä asioita. 

Kysymysten muotoilu
Kysymysten muotoiluun ei pidä jättää tulkinnanvaraa. Jos kysymys voidaan ymmärtää monella tavalla, voi keräämäsi aineisto vääristyä tai tuottaa vaikeasti analysoitavaa dataa. 

Kyselytutkimukset vaiheet

Perehdytään huolellisesti aihepiiriin

Perehtyminen aihepiiriin alkaa tavoitteiden kirkastamisella. Huolellinen taustatyö on tärkeää kyselyn onnistumisen kannalta. 

Luonnostellaan kyselylomake

Laajan aihepiiriin perehtymisen jälkeen aloitetaan kyselylomakkeen luonnostelu. Tämä on ehdottomasti vaihe, jossa ei kannata hutiloida! Onnistunut kysely on tärkeä osa tiedonkeruuta. 

Kerätään kommentteja alan asiantuntijoilta

Kyselyn valmistuttua se on hyvä antaa luettavaksi vielä alan asiantuntijoille tai toimittaa lomake pienen testijoukon vastattavaksi. Sen pohjalta tehdään tarpeelliset viilaukset kyselyyn. 

Toimitetaan kysely

Vihdoin valmista! Nyt avataan kysely ja toimitetaan se kohderyhmälle. Tarkastellaan vielä tarvetta kerätä aineisto anonyymisti ja valitaan kyselyn lähetystapa huolella.

Muistutetaan vastaajia

Kyselyyn vastaamiseen on hyvä antaa riittävästi vastausaikaa. Muutama muistutus on myös ehdottomasti paikallaan parhaan mahdollisen vastausprosentin varmistamiseksi. 

Analysoidaan tulokset

Tehdään selkeä raportti kokonaisuudesta. Lisäämme raporttiin havainnollistavia kaavioita kyselyn tulosten pohjalta. Meille on äärimmäisen tärkeää esittää tulokset niin, että asiakas voi hyödyntää niitä sellaisenaan omassa viestinnässään.

Referenssejämme

Esteettömät taksit -selvitys

Selvitys, jossa kartoitettiin Suomessa käytössä olevien esteettömien taksien ajoneuvokantaa ja ominaisuuksia.

Vapepa-verkoston toiminnan arviointi

Työssä arvioitiin Vapepa-verkoston toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvioinnissa kuultiin sidosryhmiä mm. laajalla kyselyllä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Olisiko kysely paras tapa kerätä tietoa teidän kehittämistyön tueksi? Ole yhteydessä meihin ja jutellaan lisää!

Copyright © 2024 Kokonat Oy