Tuemme yhteiskunnan varautumista
Dokumenttianalyysi

Dokumenttianalyysi

Dokumenttianalyysi on nimensä mukaisesti kirjallisen aineiston analyysiä. Sen tarkoituksena on syventyä selvityksen aiheeseen kirjallisten lähteiden, kuten tutkimuskirjallisuuden tai muiden julkaisujen avulla. Dokumenttianalyysin avulla lisätään syvällistä ymmärrystä sekä mahdollistetaan uuden oppiminen viimeisimmän tutkimustiedon tukemana.

Esimerkkejä dokumenteista, joita voidaan hyödyntää

 • aiempi tutkimus aiheesta
 • artikkelit tai raportit
 • hankkeen dokumentaatio
 • toimintakertomukset

Milloin on fiksua valita dokumenttiananalyysi? 

Dokumenttianalyysi on menetelmänä sovellettavissa hyvin erilaisissa projekteissa, kuten arvioinneissa ja selvityksissä. Se mahdollistaa laaja-alaisen analyysin tekemisen, minkä avulla kehityskohdetta voidaan tarkastella monesta erilaisesta näkökulmasta. 

Dokumenttianalyysi kannattaa, kun

 • aiheesta on tehty aiempaa tutkimusta
 • haluat hyödyntää historiatietoa syvällisesti osana projektia
 • aiheen kannalta relevantti lainsäädäntö on muuttunut

Referenssejämme

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Strategiakartta

Toteutimme strategiakartan selkeyttämään Porvoon strategisen johtamisen viitekehystä. Työ perustui laajaan dokumenttianalyysiin.

Oppaiden päivitys

Projektissa päivitettiin neljä opasta koskien vapaaehtoisten toimintaa ja organisoitumista öljyntorjunnassa.

Dokumenttianalyysin avulla hahmotetaan kokonaisuus järjestelmällisesti

Dokumenttianalyysin tavoitteena on hahmottaa tutkittava kokonaisuus monipuolisesti järjestelmällisen analyysin kautta. Viestimme analyysityön etenemisestä säännöllisesti ja päivitämme tärkeimmät havainnot asiakkaillemme etukäteen. Dokumenttianalyysi voikin menetelmänä toimia myös keskustelunavauksena ja uusien ideoiden herättäjänä. 

Dokumenttianalyysin vaiheet

 • Tavoitteiden ja tutkimuskysymysten kirkastaminen
 • Aineiston kartoitus
 • Aineistoon perehtyminen 
 • Aineiston luokittelu tai teemoittelu 
 • Aineiston analyysi 
 • Tulosten kokoaminen ja selkeä raportointi

Meillä on valmiudet toteuttaa myös kansainvälisiä katsauksia dokumenttianalyysin keinoin. Tällöin analyysissä käytettävien dokumenttien kieli voi olla englanti, ruotsi tai ranska. Koostamme dokumenttianalyysin tulokset tarvittaessa englanninkieliseen raporttiin selkeän visualisoinnin täydentämänä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tarvitsetko dokumenttianalyysiä tukemaan organisaatiosi päätöksentekoa? Soita meille ja kartoitamme sopivan kokonaisuuden organisaatiosi tarpeisiin!

Copyright © 2023 Kokonat Oy