Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssit

Esimerkkejä töistämme

Valmiusharjoituksen fasilitointi

Harjoituksessa muovi- ja kumipoolin, alkutuotantopoolin ja elintarviketeollisuuspoolin edustajat sekä viranomaiset kokoontuivat yhteiseen valmiusharjoitukseen.

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Laajamittainen maahantulo

Projektissa tuettiin Huoltovarmuusorganisaation tekstiili- ja varustetoimikunnan vuoden 2022 varautumistyötä työpajoissa ja valmiusharjoituksessa .

Kuntouttava työtoiminta Satakunnassa

Projektissa kiteytettiin Satakunnan kuntouttavan työtoiminnan nykytila ja kehitysehdotukset yhä paremman kuntouttavan työtoiminnan rakentamiseksi.

Työpajan fasilitointi

Suomen ja Ruotsin liikenneviranomaisten varautumisaiheisten työpajojen fasilitointi ja raportointi 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Vapepa-verkoston toiminnan arviointi

Työssä arvioitiin Vapepa-verkoston toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvioinnissa kuultiin sidosryhmiä mm. laajalla kyselyllä.

Strategiakartta

Toteutimme strategiakartan selkeyttämään Porvoon strategisen johtamisen viitekehystä. Työ perustui laajaan dokumenttianalyysiin.

Selvitys asiakastyytyväisyydestä

Toteutimme Palvelukeskus Helsingille laadullisen selvityksen tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Covid-19 lessons learned

Projektissa kerättiin tekstiili- ja varustetoimikunnan havainnot pandemian opeista yhteen.

Esteettömät taksit -selvitys

Selvitys, jossa kartoitettiin Suomessa käytössä olevien esteettömien taksien ajoneuvokantaa ja ominaisuuksia.

Lentoyritysselvitys

Selvityksessä tarkasteltiin ei-aikataulun mukaisessa reittiliikenteessä olevien lentoyritysten roolia Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Copyright © 2023 Kokonat Oy