Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssit

Esimerkkejä töistämme

Valmiusharjoituksen tulosten analyysi vakuutusalalle

Projektissa analysoitiin ja raportoitiin Finanssialan toimintaharjoituksen (FATO) anti ja keskeiset kehittämistoimenpiteet vakuutusalan yritysten varautumisen kehittämiseksi.

Energiahuoltosektorin opit kriiseistä

Projektin tavoitteena oli koota yksiin kansiin energiahuoltosektorin havainnot ja toimenpiteet koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan ajalta.

Selvitys elintarviketeollisuuden huoltovarmuudesta

Elintarviketeollisuuspoolille toteutettu selvitys keskittyi elintarvikealan huoltovarmuuden kehittämiseen.

Kemian-, muovi- ja kumiteollisuuden opit pandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta

Projektin tavoitteena oli kerätä Kemian poolin ja Muovi- ja kumipoolin yritysten opit viime vuosien kriisien ajalta yhteen.

Valmiusharjoituksen fasilitointi

Harjoituksessa muovi- ja kumipoolin, alkutuotantopoolin ja elintarviketeollisuuspoolin edustajat sekä viranomaiset kokoontuivat yhteiseen valmiusharjoitukseen.

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Laajamittainen maahantulo

Projektissa tuettiin Huoltovarmuusorganisaation tekstiili- ja varustetoimikunnan vuoden 2022 varautumistyötä työpajoissa ja valmiusharjoituksessa .

Kuntouttava työtoiminta Satakunnassa

Projektissa kiteytettiin Satakunnan kuntouttavan työtoiminnan nykytila ja kehitysehdotukset yhä paremman kuntouttavan työtoiminnan rakentamiseksi.

Työpajan fasilitointi

Suomen ja Ruotsin liikenneviranomaisten varautumisaiheisten työpajojen fasilitointi ja raportointi 2022.

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla.

Vapepa-verkoston toiminnan arviointi

Työssä arvioitiin Vapepa-verkoston toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvioinnissa kuultiin sidosryhmiä mm. laajalla kyselyllä.

Strategiakartta

Toteutimme strategiakartan selkeyttämään Porvoon strategisen johtamisen viitekehystä. Työ perustui laajaan dokumenttianalyysiin.

Copyright © 2023 Kokonat Oy