Tuemme yhteiskunnan varautumista
Arvioinnit

Arviointien avulla tiedät, missä mennään 

Onnistunut arviointi kirkastaa nykytilan ja antaa selkeät suuntaviivat tulevaan. Me arvioimme organisaatioiden toimintaa sekä erilaisten hankkeiden ja projektien onnistumista ja vaikutuksia.  

Arvioinnista on hyötyä, kun haluat 

  • tarkastella hankkeen, ohjelman tai projektin onnistumista 
  • selvittää, mitkä projektin tavoitteista on saavutettu ja miten hyvin 
  • kehittää organisaatiosi toimintaa, johtamista tai rakenteita 
  • saada uuden ja objektiivisen näkemyksen kehittämistyön tueksi 
  • tietää, miten voit huomioida sidosryhmät yhä paremmin  

Arvioinnin menetelmät 

Arviointimenetelmät valitaan aina projektiin sopiviksi perustuen asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin.  

Meille tyypillisimpiä menetelmiä aineiston keräämisessä ovat:  

Lisäksi suositusten muotoilussa voidaan hyödyntää erilaisia työpajoja. Niiden avulla voidaan yhdessä aiheen asiantuntijoiden kanssa täsmentää yhteistä tulkintaa arvioinnin kohteesta ja tulevaisuuden onnistumisiin tarvittavista toimenpiteistä. 

Referenssejämme

Vapepa-verkoston toiminnan arviointi

Työssä arvioitiin Vapepa-verkoston toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvioinnissa kuultiin sidosryhmiä mm. laajalla kyselyllä.

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Selvitystyö, jossa tiivistettiin pandemian vaikutukset Suomen merikuljetuksiin vuosina 2020 – 2022.

Mitä arvioinnin aikana tapahtuu? 

Lähdetään liikkeelle tavoitteista 

Aivan aluksi on selkiytettävä arvioinnin tavoite. Miksi arviointi tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Samalla on hyvä tarkentaa, mikä on organisaatiosi tavoite, ja miten arviointi palvelee tätä tavoitetta. 

Kerätään aineisto 

Kaikki jo olemassa oleva aineisto on arvokasta tietoa arvioinnin toteuttajalle. Näiden lisäksi on kerättävä tuoretta tietoa esimerkiksi haastattelujen tai kyselyn avulla. 

Analysoidaan data ja tehdään arviointi 

Kerätty aineisto analysoidaan huolella. Tarvittaessa pyydämme tarkennuksia ja uppoudumme aineistoon uudestaan. Lopulta havainnot ja johtopäätökset kootaan selkeään raporttiin. Meiltä saat myös aina suositukset toiminnan kehittämiseksi.  

Käydään tulokset ja suositukset läpi 

Projektin päätteeksi tulokset käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Lopuksi on hyvä kerrata lähtötilanne ja se, miten arvioinnin lopputuloksiin on päädytty. Lisäksi käydään avoin keskustelu aineiston pohjalta tehdyistä suosituksista ja tarkastellaan niiden toimeenpanon mahdollisuuksia. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tarvitsetko luotettavan arvioijan, joka osaa sanoittaa johtopäätökset suosituksiksi? Soita meille! 

Copyright © 2023 Kokonat Oy