Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssi

Vapepa-verkoston toiminnan arviointi

Mitä

ARVIOINTI VERKOSTON KOORDINAATION JA ORGANISOINNIN KEHITTÄMISEKSI

Tilaaja: Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, 2022

Työn tavoitteena oli arvioida verkoston toiminnan tarkoitusta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Miten

LAAJA KYSELY JA HAASTATTELUT

Selvitykseen kuultiin verkoston jäseniä laajasti, jäsenjärjestöt (54 kpl) ja viranomaiset mukaan lukien. Aineisto kerättiin verkkokyselyllä ja sitä täydennettiin syventävillä haastatteluilla.

Miten meni

SELKEÄÄ TIETOA KEHITTÄMISKOHTEISTA

Arviointi lisäsi keskustoimikunnan ymmärrystä verkoston kehittämistarpeista. Työ kokosi yhteen valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset näkemykset.

Copyright © 2023 Kokonat Oy