Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssi

Tekninen kauppa huoltovarmuus­toiminnassa

Mitä

TIETOA UUDESTA NÄKÖKULMASTA

Tilaaja: Huoltovarmuuskeskus, 2022

Selvityksessä pureuduttiin niihin mahdollisuuksiin ja hyötyihin, joita teknisen kaupan osallistamisesta Huoltovarmuusorganisaatioon voisi olla. Alan haaste on tuoteryhmien valtava määrä.

Miten

HAASTATTELUTUTKIMUS

Aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Selvityksen puitteissa kuultiin teknisen kaupan liiton jaostoja sekä Huoltovarmuusorganisaation asiantuntijoita.

Miten meni

RATKAISUEHDOTUKSIA KEHITYSTYÖN TUEKSI

Selvityksen avulla muodostettiin tiivis kuva yhteistyön mahdollisuuksista, alan rajapinnoista Huoltovarmuusorganisaatioon ja lista suosituksista asian eteenpäin viemiseksi.

Copyright © 2024 Kokonat Oy