Haastattelu­tutkimukset

Haastattelututkimuksesta syvällistä ymmärrystä.

Haastattelututkimuksen tavoite on kartoittaa toimijoiden näkemyksiä tutkittavasta kokonaisuudesta. Haastattelututkimus on menetelmänä monipuolinen ja antaa tiedon etsijälle syväluotaavan katsauksen aiheeseen.

Haastattelut eivät tarkoita vain kysymysten esittämistä vaan molemminpuolista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun haastatteluissa syntyy dialogi monologin sijaan.

Toteutamme haastattelut luotettavasti ja vankkaan kokemukseen perustuen

Olemme toteuttaneet useita kymmeniä haastatteluja kattaneita projekteja. Hallitsemme suuret kokonaisuudet ja olemme mestareita luomaan avointa keskustelua sidosryhmien kesken.

Määritämme haastattelututkimuksen tavoitteet tutkimuskysymysten avulla. Kysymykset muotoillaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkimuskysymysten pohjalta on helppo luoda toimiva haastattelurunko.

Toteutamme tottuneesti sekä fokusryhmähaastattelut että yksilö- ja parihaastattelut. Fokusryhmähaastattelut toimivat mainiosti silloin, kun haastateltavia on suuri määrä. Fokusryhmä valitaan satunnaisella otannalla tai yhdessä asiakkaan kanssa tiedontarpeesta riippuen.

Haluatko kuulla menetelmistä tai niiden soveltamisesta tarkemmin?

Soita meille ja jutellaan lisää!

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Referenssit

Klikkaa logoa ja lue lisää.

PTY
HVK
Kielilähettiläät
Tampere
SPEK

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!