Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssi

Valmiusharjoituksen fasilitointi

Mitä

ELINTARVIKEMUOVIT HÄIRIÖTILANTEESSA -VALMIUSHARJOITUS

Tilaaja: Huoltovarmuusorganisaation muovi- ja kumipooli, alkutuotantopooli ja elintarviketeollisuuspooli 2022

Harjoituksessa muovi- ja kumipoolin, alkutuotantopoolin ja elintarviketeollisuuspoolin edustajat sekä viranomaiset kokoontuivat yhteiseen valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa syvennyttiin etsimään ratkaisuja ja yhteistoiminnan muotoja kuvitteellisessa häiriötilanteessa.

Miten

VALMIUSHARJOITUS

Kokonatin tiimi osallistui valmiusharjoituksen suunnitteluun ja fasilitoi harjoituksen työpajaosuuden. Lisäksi keräsimme kattavat muistiinpanot raportointia varten.

Miten meni

HARJOITUKSEN ANTI KITEYTETTYNÄ SELKEÄSTI

Tuotoksena toteutimme kirjallisen raportin päivästä. Raportti sisälsi:

  • Nostot puheenvuoroista
  • Ryhmätöiden keskeisimmät havainnot
  • Kehitysehdotukset


Katrin ja Johannan kanssa yhteistyö on miellyttävää. He ideoivat harjoituspäivää aktiivisesti ja valmistautuvat huolellisesti. Päivän toteutus oli sujuvaa ja palaute osallistujilta erinomaista. Lämmin suositus Katrille ja Johannalle.

Susan Jäsperi
Valmiuspäällikkö
Muovi- ja kumipooli

Copyright © 2023 Kokonat Oy