Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssi

Lentoyritysselvitys

Mitä

LAADULLINEN SELVITYS

Tilaaja: Huoltovarmuusorganisaatio, Ilmakuljetuspooli 2021

Lentoyritysten roolin tarkastelu Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Miten

HAASTATTELUTUTKIMUS

Haastateltiin lähes kaikki Suomeen rekisteröidyt ei-aikataulunmukaisessa reittiliikenteessä toimivat yritykset. Kartoitettiin mm. toiminnan laajuutta ja tulevaisuutta.

Miten meni

SELKEÄ KOKONAISKUVA HUOLTOVARMUUSKRIITTISYYDEN ARVIOINTIIN

Selvitys antoi kattavan kuvan lentoyritysten toiminnan nykytilasta. Tietoa hyödynnettiin yritysten huoltovarmuuskriittisyyden tarkastelussa monipuolisesti.

Copyright © 2024 Kokonat Oy