Selvitykset

Selvitykset antavat sinulle valmiudet toimia nopeassa muutoksessa

Selvitysten tehtävänä on antaa organisaatiolle konkreettiset suuntaviivat tulevaan ja selviä näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Toteutamme laadullisia selvityksiä ja ennakointitöitä julkisille organisaatioille ja järjestöille. Meillä on taito tehdä selkeitä johtopäätöksiä ja ytimekkäitä suosituksia organisaatiosi kehittämiseksi.

Laadulliset selvitykset ja ennakointityöt

Selvityspalvelumme koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: laadullisista selvityksistä ja ennakointitöistä. Mikäli haet kumppania suunnittelemaan uutta hanketta ja keräämään tietoa erilaisilta sidosryhmiltä, me toteutamme hankkeen esiselvityksen huolellisesti kaikki sidosryhmät huomioiden. Hankeselvitykset tuottavat arvokasta tietoa kokonaisuutta koskevista toimijoista, näkemyksistä, lakimuutosten vaikutuksista ja kehittämistarpeista.

Ennakointityömme tukevat sinua tulevaisuutta kuvaavien skenaarioiden laadinnassa. Suunnittelemme tulevaisuustyöt tarkasti vaiheista koostuvaksi projektiksi, joka toteutetaan työpajoja ja haastatteluja tai kyselyä hyödyntäen. Ennakoinnilla on keskeinen rooli häiriötilanteisiin varautumisessa sekä kehittämistyössä toimialasta riippumatta. Toteuttamamme ennakointityö antaa sinulle ja organisaatiollesi valmiudet ja ohjeistuksen siitä, miten varautua tulevaisuuden muutoksiin, uhkiin ja positiivisiin yllätyksiin. 

Miten selvitykset voivat auttaa organisaatiotani toimimaan yhä fiksummin?

Tutkittu tieto ja sidosryhmien kuuntelu ovat olennainen osa onnistunutta kehittämistä. Laadullisten selvitysten avulla pureudumme organisaatiosi haasteeseen yhdessä ja samalla haluamme haastaa myös sinua. Onko kehittämistyössä jätetty sivummalle kokonaisuus, joka vaatisi suuremman huomion? Vai voisiko kokonaisuutta kenties lähestyä uudesta tulokulmasta?

Käytämme usein dokumenttianalyysiä keinona tarkastella tutkittua tietoa syvemmin ja hyödyntää sitä organisaatiosi haasteeseen vastaamiseksi. Selvityksemme lopputulos antaa sinulle suositukset tulevaisuuden rakentamiseksi ja tarkemman analyysin tekemästämme työstä raportin muodossa. Tiedostamalla organisaatiosi kehittämispotentiaalin, toimit yhä fiksummin ja tehokkaammin vauhdikkaassa maailmassa.

Kuinka voimme auttaa?

Soita meille, niin rakennetaan toimiva selvityskokonaisuus organisaatiosi tarpeisiin! 

Selvityksissä sovellettavat menetelmät

Asiakkaan kokemus

 

Kokonat Oy toteutti tammi-toukokuussa 2020 Päivittäistavarakauppa ry:n vetämälle kauppa- ja jakelupoolille ja Huoltovarmuuskeskukselle poolin toiminnan kehittämiseen liittyvän selvityksen.

Selvityksen aikana Kokonat haastatteli yhteensä 50 elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon edustajaa, raportoi tulokset kattavasti ja teki aineistosta johtopäätöksiä. 

Kokonat teki kaiken toimeksiannon mukaisesti, ajallaan ja ammattitaitoisesti – toteutusajankohtaan osuneesta koronakriisistä huolimatta. Kauppa- ja jakelupooli voi suositella Kokonat Oy:tä kumppaniksi vaativiinkin selvityksiin.”

– Lauri Kulonen, Valmiuspäällikkö, Päivittäistavarakauppa ry

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Case-esimerkki selvitystyöstä

Mitä ja kenelle?

Tuotimme laadullisen selvityksen kauppa- ja jakelupoolin toiminnan kehittämiseksi Päivittäistavarakauppa ry:lle. Selvityksessä kartoitimme keskeisten toimijoiden näkemyksiä kunnallisten ruokapalveluiden ja henkilöstöravintoloiden liittämisestä poolitoimintaan. Keskeistä oli selvittää, millaisia hyötyjä poolin toiminnan laajentamiselle voisi olla päivittäistavarahuollon toimintakyvyn varmistamisen kannalta.

Miten?

Tietoa kerättiin teemahaastatteluin, joihin osallistui yhteensä 50 keskeistä toimijaa.

Tuotokset

Tiivis raportti ja diat sisältäen suositukset poolin toiminnan kehittämiseksi. 

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!