Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysin avulla tavoitteet kohdilleen

Tilanneanalyysi kokoaa organisaation nykyhetken haasteet ja mahdollisuudet tiiviiseen pakettiin. Sen soveltaminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle aika ajoin. Tilanneanalyysin avulla luot realistisen suunnitelman tulevalle vuodelle tai uudet tavoitteet kriisitilanteen jälkeiseen aikaan. Tiedostamalla nykyhetken pystyt luomaan yhä toimivampaa tulevaisuutta.

Organisaation tilanneanalyysi

Jokaisen organisaation tilanteeseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Tilanneanalyysissä otetaan huomioon organisaation asiakkaat, henkilöstö, meneillään olevat muutokset toimialalla sekä muut päivittäiseen toimintaan vaikuttavat tekijät. Tilanneanalyysi voidaan myös kohdistaa joko organisaatioon, toimintaympäristöön tai kansainväliseen kenttään.

Tilanneanalyysille asetetaan tavoitteet ja painopisteet, jotta tarkastelu pystytään tekemään mahdollisimman osuvaksi. Painopisteitä voivat olla esimerkiksi organisaation projektiviestintä tai varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kysymykset.

Tavoitteiksi on hyvä asettaa konkreettisia asioita, kuten kolmen kehittämistä vaativan osa-alueen tunnistaminen tai suositukset organisaation varautumisen kehittämiseksi. Selkeiden tavoitteiden pohjalta määritetään tilanneanalyysiin käytettävän tietosisällön laajuus ja tyyli, sekä lopputuotteen käyttötarkoitukset ja jakaminen.

 

Lopputuotteen visuaalisuuteen kannattaa panostaa

Tärkeä osa onnistunutta tilanneanalyysiä on koostaa lopputulokset visuaalisesti havainnollistavaan ja helppolukuiseen muotoon. Tämän toteutamme esimerkiksi yhteen sivuun koostetun esitteen muodossa tai tiiviissä kahden sivun visualisoidussa raportissa. Kuvat ja muut visuaaliset elementit tekevät koosteesta helpommin ymmärrettäviä, mikä myös helpottaa niistä viestimistä.

Yksinkertaisen muistilistan tilanneanalyysin tekoon löydät blogistamme.

Tarvitseeko organisaatiosi tilanneanalyysin kaltaista palvelua? Soita meille ja selvitetään asia yhdessä!

 

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Case-esimerkki tilanneanalyysistä

Mitä ja kenelle?

Tuotimme Huoltovarmuuskeskukselle tilannekuvaa Covid-19-pandemian vaikutuksista huoltovarmuuteen keväällä 2020 kolmen kuukauden ajan. Huoltovarmuuden yleisen tilannekuvaraportin tarkoituksena oli viestiä toimialarajat ylittävästä tilanteesta mm. viranomaisille. Lisäksi tuimme kansainvälisen tilannekatsauksen tuottamisessa, jossa keskityttiin huoltovarmuuden kannalta keskeisiin kansainvälisen kentän toimiin pandemiaan liittyen.

Miten?

Tilannekuvaraportti perustui eri toimialojen ja sektoreiden tilannekuvien analyysiin, joita Huoltovarmuusorganisaatiossa koostettiin. Kansainvälinen tilannekatsaus koostui mm. EU:sta, Natosta, OECD:stä ja ulkoasiainhallinnon lähteistä kerättyyn ja analysoituun tietoon.

Tuotokset?

Ajantasainen tieto päätösprosessien tueksi jopa päivittäin tiiviin raportin muodossa. Tilanneanalyysin avulla päivitettiin ja ylläpidettiin tilannekuvaa ilmiöistä, joita eri toimialoilla ja sektoreilla havaittiin.

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!