Luova
viestintä

Varmista projektien onnistuminen viestinnän keinoin

Projektit ja kehittämishankkeet luonnistuvat parhaiten avoimen ja reippaan viestinnän siivittämänä. 

Luovan viestinnän palvelumme on jaettu kahteen kokonaisuuteen. Hankeviestinnän palvelut sekä policy brief -artikkelien tuotanto esitellään tarkemmin alla.

Oikein suunniteltu hankeviestintä motivoi ja innostaa

Hankeviestinnän palvelumme tukevat erityisesti strategisen suunnittelun projekteja. Nerokas ja erinomaisesti valmisteltu viestintä sujuvoittaa hankkeen etenemistä kohti onnistunutta lopputulosta.

Hankeviestintä on siis keskeinen osa strategista suunnittelua. Yhteydenpito projektin avainhenkilöihin tai vaikkapa laajaan asiantuntijajoukkoon projektin aikana vaatii hankevietinnän osaamista sekä selkeää koordinointia. Myös eri organisaatioiden yhteistyöprojektit ovat kokonaisuuksia, joissa viestintä on hyvä olla selkeästi vastuutettu tietylle taholle.

Laajoissa hankkeissa viestintä on hyvä suunnitella kohderyhmittäin, jotta eri osapuolet ymmärtävät, mikä tieto on tärkeää juuri heidän omalle organisaatiolleen. Avoin, mutta kohdistettu viestintä ylläpitää osapuolten motivaatiota ja ehkäisee informaatioähkyä. Projektin sujuvan etenemisen varmistaminen sekä avainhenkilöiden ajantasalla pitäminen ovat hankeviestinnän keskiössä.

Policy brief -artikkelit napakoittavat viestiä ytimekkäästi

Parhaat policy brief -artikkelit ovat ytimekkäitä, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Tavoitteena on viestiä valitusta aiheesta tiiviisti ja tukea päätöksentekoa. Policy brief -artikkeleilla voidaan kiteyttää keskeinen tutkimustieto, antaa suosituksia tai konkreettisia toimenpide-ehdotuksia valitulle kohderyhmälle.

Toteutamme artikkelit tuoreimpaan tutkimustietoon tai esimerkiksi asiakkaan omiin tutkimusraportteihin perustuen. Aineistoa valittaessa on muistettava, että policy brief -artikkelit nojaavat selkeään sanomaan ja näkemykseen. Selkeä kanta ja tavoiteltava kohderyhmä on siis pystyttävä rajaamaan mahdollisimman tarkasti.

Visuaalisuus on keskeisessä roolissa policy brief -artikkelien toteutuksessa. Halutessasi saat siis artikkelin sisällön lisäksi aiheeseen sopivat ja toimivat asettelut meiltä. Visuaalisten elementtien avulla keskeiset ydinviestit saadaan korostettua ja kokonaisuus on helpompi hahmottaa.

Kuinka voimme auttaa?​

Soita meille, niin rakennetaan toimiva kokonaisuus organisaatiosi tarpeisiin!

Yhteystiedot

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Kysyttävää? Lähetä meille viestiä!