Strategic planning and creative communications

What is Kokonat?

We are a strategic planning and creative communications office aiming to support the society’s preparedness. As professionals in Nordic administration we are a great partner for you who is willing to take a step towards fresh ways of doing.

Are you preparing a project and need more information to support your decisions?  Whether you need help with a reserach project or support with comprehensive background work, we are the right partner for you.

Services

Asset

Strategic planning

We support your organization’s strategic projects and decision-making processes by analysing chosen topics that are relevant in your operations.

We are happy to work with cross-sectoral projects as well as international comparisons. We provide you a clear and coherent report to support your decision-making processes.

Asset

Creative communications

We renew your organisation’s ways to communicate with a fresh approach.  It’s important for us to find the best way for you to build the brand of your organization.

Events, meetings and projects can be renewed through rethinking the routines and the ways of thinking. That is why we execute our projects in close cooperation with our clients.

Got interested? Call us or send us an email!

References

PTY
HVK
Kielilähettiläät
Tampere
SPEK

Kokonat Oy toteutti tammi-toukokuussa 2020 Päivittäistavarakauppa ry:n vetämälle kauppa- ja jakelupoolille ja Huoltovarmuuskeskukselle poolin toiminnan kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvityksen aikana Kokonat haastatteli yhteensä 50 elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon edustajaa, raportoi tulokset kattavasti ja teki aineistosta johtopäätöksiä. Kokonat teki kaiken toimeksiannon mukaisesti, ajallaan ja ammattitaitoisesti – toteutusajankohtaan osuneesta koronakriisistä huolimatta. Kauppa- ja jakelupooli voi suositella Kokonat Oy:tä kumppaniksi vaativiinkin selvityksiin.

Lauri Kulonen, Valmiuspäällikkö
Päivittäistavarakauppa ry

Kokonat tuotti Huoltovarmuuskeskukselle esiselvityksen, joka toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Esiselvityksellä kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen kentällä tehtävän poikkihallinnollisen yhteistyön nykytilasta, kehittämistarpeista sekä Huoltovarmuuskeskuksen suunnitteluvaiheessa olleesta Alue 2030 -ohjelmasta.

Esiselvitysraporttiin on haastatteluaineiston analyysin lisäksi koottu suosituksia alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseksi. Raportti tuotti meille hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja avoimesti koko projektin ajan.

Huoltovarmuuskeskus

Kokonat teki meille Euroopan Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä hallintotieteellisiä ja narratiivisiä analyysejä erinomaisen johdonmukaisesti jäsennellen ja reduktiivisen tehokkaasti raportoiden, to the point!

Heidän työskentelynsä oli briiffin jälkeen itsenäistä ja proaktiivista ja he pitivät myös aikataulut millilleen. Kokemus oli erittäin miellyttävä, loppuesitys tiimillemme syväluotaava ja samalla tulevaisuuteen katsova – he osasivat asettaa sanansa asiakkaan ”tahdon tietää lisää” -tahtotilan ennakoiden siten, että seuraavien askelien ottaminen heidän kanssaan on vain ajan kysymys.

Juha Hemanus, Luova johtaja
Tampereen kaupunki

Kokonat päivitti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle neljä opasta, jotka oli tuotettu hankkeessa vuonna 2015 vapaaehtoisten toiminnasta öljyntorjunnassa. Heillä oli selkeä suunnitelma ja idea, miten suorittaa tehtävänsä. Heidän työskentelytapansa oli ammattimaista ja avointa, mikä mahdollisti sen, että tilaaja pystyi seuraamaan työn etenemistä ja laatua. Voin suositella Kokonatia erittäin lämpimästi.

Tuula Kekki, Tutkimuspäällikkö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Team

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Drop us a message and we’ll get back to you!