Strategic planning and creative communications​

What is Kokonat?

We are insightful and trustworthy partners for demanding research projects. Our goal is to support the society’s preparedness. 

We like to keep it simple: open communication and transparency are our key words in every project. Call us when you need quality reports, evaluations and facilitation services!

Our services

Asset

Strategic planning

We support your organization’s strategic projects and decision-making processes by analyzing chosen topics that are relevant in your operations. With our help, it will be easier for you to recognize where you are at the moment and where you wish to be in the future.

We are happy to work with cross-sectoral projects as well as international comparisons. We provide you a clear and coherent report to support your decision-making processes.

Asset

Creative communications

We help your organization to find your own voice and communicate clearly and creatively. It’s important for us to find the best ways for you to build the brand of your organization and advance current or future projects.

Events, meetings and projects can be renewed through rethinking the routines and the ways of thinking. That is why we execute our projects in close cooperation with our clients.

Got interested? Call us or send us an email!

References

PTY
HVK
Kielilähettiläät
Tampere
SPEK

Kokonat Oy toteutti tammi-toukokuussa 2020 Päivittäistavarakauppa ry:n vetämälle kauppa- ja jakelupoolille ja Huoltovarmuuskeskukselle poolin toiminnan kehittämiseen liittyvän selvityksen. Selvityksen aikana Kokonat haastatteli yhteensä 50 elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon edustajaa, raportoi tulokset kattavasti ja teki aineistosta johtopäätöksiä. Kokonat teki kaiken toimeksiannon mukaisesti, ajallaan ja ammattitaitoisesti – toteutusajankohtaan osuneesta koronakriisistä huolimatta. Kauppa- ja jakelupooli voi suositella Kokonat Oy:tä kumppaniksi vaativiinkin selvityksiin.

Lauri Kulonen, Valmiuspäällikkö
Päivittäistavarakauppa ry

Kokonat tuotti Huoltovarmuuskeskukselle esiselvityksen, joka toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Esiselvityksellä kartoitettiin eri toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen kentällä tehtävän poikkihallinnollisen yhteistyön nykytilasta, kehittämistarpeista sekä Huoltovarmuuskeskuksen suunnitteluvaiheessa olleesta Alue 2030 -ohjelmasta.

Esiselvitysraporttiin on haastatteluaineiston analyysin lisäksi koottu suosituksia alueellisen huoltovarmuuden kehittämiseksi. Raportti tuotti meille hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Yhteistyö sujui mutkattomasti ja avoimesti koko projektin ajan.

Huoltovarmuuskeskus

Kokonat teki meille Euroopan Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä hallintotieteellisiä ja narratiivisiä analyysejä erinomaisen johdonmukaisesti jäsennellen ja reduktiivisen tehokkaasti raportoiden, to the point!

Heidän työskentelynsä oli briiffin jälkeen itsenäistä ja proaktiivista ja he pitivät myös aikataulut millilleen. Kokemus oli erittäin miellyttävä, loppuesitys tiimillemme syväluotaava ja samalla tulevaisuuteen katsova – he osasivat asettaa sanansa asiakkaan ”tahdon tietää lisää” -tahtotilan ennakoiden siten, että seuraavien askelien ottaminen heidän kanssaan on vain ajan kysymys.

Juha Hemanus, Luova johtaja
Tampereen kaupunki

Kokonat päivitti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle neljä opasta, jotka oli tuotettu hankkeessa vuonna 2015 vapaaehtoisten toiminnasta öljyntorjunnassa. Heillä oli selkeä suunnitelma ja idea, miten suorittaa tehtävänsä. Heidän työskentelytapansa oli ammattimaista ja avointa, mikä mahdollisti sen, että tilaaja pystyi seuraamaan työn etenemistä ja laatua. Voin suositella Kokonatia erittäin lämpimästi.

Tuula Kekki, Tutkimuspäällikkö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Team

Katri Laakso

Johanna Dietrich

Drop us a message and we’ll get back to you!