Tuemme yhteiskunnan varautumista
Referenssi

Selvitys asiakastyytyväisyydestä

Mitä

LAADULLINEN SELVITYS

Tilaaja: Palvelukeskus Helsinki 2021

Toteutimme Palvelukeskus Helsingille laadullisen selvityksen tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyydestä toiminnan kehittämisen tueksi.

Miten

LAADULLINEN MONITAPAUSTUTKIMUS

Selvitys toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Työn keskiössä oli tarkastella tilaaja-asiakkaiden mielikuvia, nykyisten palveluiden kehittämistä ja tulevaisuuden palvelutarpeita.

Tietoa kerättiin 15 puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Haastatellut toimijat edustivat kaupungin eri toimialoja laajasti:

  • Sosiaali ja terveys
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kaupunkiympäristö
  • Kulttuuri ja vapaa-aika
  • Kaupunginkanslia

Miten meni

SELKEÄT SUOSITUKSET KEHITTÄMISEN TUEKSI

Toteutimme projektista tiiviin raportin sisältäen suositukset toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi selvityksen pääkohdat koottiin esitysdioille.

Copyright © 2023 Kokonat Oy