Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi

  • Post published:18/08/2021

Strategisen suunnittelun avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi ja luodaan suuntaviivoja tulevaan. Dokumenttianalyysit ja haastattelututkimukset ovat tehokkaita ja selkeitä menetelmiä strategisen suunnittelun toteuttamisessa.Jokaisen organisaation täytyy ymmärtää sen olemassaolon tarkoitus. On hyvä…

Continue Reading Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi