Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi

  • Post published:18/08/2021

Strategisen suunnittelun avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi ja luodaan suuntaviivoja tulevaan. Dokumenttianalyysit ja haastattelututkimukset ovat tehokkaita ja selkeitä menetelmiä strategisen suunnittelun toteuttamisessa.Jokaisen organisaation täytyy ymmärtää sen olemassaolon tarkoitus. On hyvä…

Continue Reading Syvällisempää ymmärrystä päätöksenteon tueksi

Gradun merkitys asiantuntijatyötä tekevälle

  • Post published:19/05/2021

Opiskeluaikana aloitetaan tie kohti asiantuntijuutta ja luodaan sille tarvittava pohja. Gradu valmistaa opiskelijaa työelämää varten ja opettaa asiantuntijatyössä tarvittavia taitoja ja piirteitä.Yliopistosta valmistuminen on monelle virstanpylväs, joka merkitsee työelämään siirtymistä…

Continue Reading Gradun merkitys asiantuntijatyötä tekevälle

Tunnetko sidosryhmäsi?

  • Post published:08/02/2021

Sidosryhmillä on valtava merkitys verkottuneessa maailmassamme. Oikeat verkostot ovat arvokkaita uuden projektin käynnistämisessä, jotta tarvittava tieto ja osaaminen saadaan valjastettua käyttöön heti ensimetreiltä lähtien.Sidosryhmäkartoituksen tekeminen onkin hyvä hetki pohtia organisaation…

Continue Reading Tunnetko sidosryhmäsi?